Novinky

Vítejte na stránkách
Specializované organizace chovatelů koček Zdice

Naše organizace patří co do počtu členů k jedné z nejmenším ZO v ČR. Přes svou velikost však pravidelně pořádá Mezinárodní výstavy koček již od roku 2007.


Výsledky výstavy a katalog MVK Zdice 2014


Trocha historie

... aneb vše způsobily výstavy ...

Psala se léta l997 – l999 , kdy někteří z členů naší nynější organizace byli dlouholetými členy ZO SCHK Kralupy nad Vltavou. Ve snaze být aktivnější organizací, byl po dlouhé diskusi přijat návrh mého manžela, uspořádat první propagační výstavu koček. Vzhledem k pochopení zejména zdického Městského úřadu a zapůjčení sálu Společenského domu ve Zdicích proběhly naše první dvě propagační výstavy pod hlavičkou ZO SCHK Kralupy nad Vltavou ve Zdicích. Výstavy byly veřejností velmi dobře přijaty a členům, podílejícím se na jejich uspořádání se práce zalíbila. Začalo se tedy hovořit o možnosti uspořádání národní a později mezinárodní výstavy. V tomto bodě se však představy členů o činnosti organizace už velmi rozcházely.

Byl to rok 2004, kdy po vzájemné přátelské dohodě došlo k rozdělení kralupské organizace na kralupskou a nově založenou, zdickou. Pravdou zůstává, že v současné době je nás „zdických“ chovatelů poskrovnu, ale i ti ne „zdičtí“ se snaží ze všech sil dobře pracovat, aby v tom našem „kočičím“ světě byly Zdice a jejich výstavy pojmem, v tom nejlepším smyslu slova. Jsme, co do počtu členů, jednou z nejmenších organizací ve Sdružení chovatelů koček v ČR.

To, že je nás v současné době 31 dospělých členů a 6 mladých chovatelů, sice klade na každého z nás vysoké nároky zejména v přípravě a realizaci dneska už mezinárodních výstav, na druhou stranu to členy i jejich rodinné příslušníky velmi sbližuje. Jsme a doufáme, že i do budoucna budeme, partou lidí se stejnými zájmy, přejícími jeden druhému jen to dobré, což v dnešní době není v žádném případě pravidlem. Po vyřízení potřebných povolení a získání termínů na uspořádání výstav byly v letech 2005 a 2006 uspořádány dvě národní výstavy koček a to ve Zdicích a v Berouně. Na ně navázaly v letech 2007 až 2013 výstavy mezinárodní v Příbrami.

Výstavní rok 2013 pro nás byl více než-li náročný a ve všech směrech vyčerpávající.Vlivem legislativních změn v Chovatelském řádu koček a zničujících povodní v době našich výstav, kdy měli vystavovatelé obavy z cestování, nebo byli přímo povodněmi postiženi-popř.ohroženi, a proto upustili od cesty na naše výstavy, se nám nepodařilo na výstavách naplnit povinné počty koček, čímž došlo k porušení pravidel výstavního řádu. Po různých peripetiích, finanční ztrátě a obavách z naplnění dalších výstav jsme se rozhodli příbramské výstavy a národní výstavu Zdice, která svým způsobem změnou chovatelského řádu ztratila své opodstatnění, s konečnou platností zrušit. Abychom však mohli v naší práci pokračovat, požádali jsme předsedu výstavní komise SCHK, pana Erika Reijerse, který je i současným předsedou Sdružení chovatelů koček v ČR, o možnost pořádat do budoucna v SD Zdice mezinárodní výstavu koček, vzhledem k malým výstavním prostorám rozdělenou na dva dny tak, abychom dostáli pravidlům výstavního řádu FIFE, který musíme respektovat.

Tento náš záměr byl výstavní komisí ČSCH-SCHK schválen.

Získat termíny výstav při dodržení výstavního řádu FIFE je v posledních letech velmi složitou záležitostí. Po dlouhém jednání se nám přece jenom podařilo získat termíny zdických MVK na dobu 10 let, což je nejdelší termín který lze zajistit.

Zdická mezinárodní výstava bude probíhat v roce 2014 - 8. a 9. 11. kdy je termín posunut vzhledem ke v Praze probíhající říjnové Světové výstavě koček. V dalších letech bychom měli pořádat výstavu vždy v polovině měsíce října.V SD Zdice se vystavovatelům na naší národní výstavě líbilo a podmínky jsou tu velmi dobré. Doufejme tedy, že kapacitu SD naplníme v souladu s výstavním řádem a zdické výstavy si do budoucna najdou místečko ve výstavních plánech chovatelů koček.

Snahou každého z nás je a bude přispět svou prací ke zvládnutí organizace a realizace výstavy, k dobré reprezentaci naší malé chovatelské organizace i města Zdice, jehož název neseme.